نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال کیمیا کاشت کردستان در گروه دوم دور اول لیگ برتر هندبال در فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 20 مهر 99 س 17:00کردستانهندبال کیمیا کاشت کردستان20 - 29فراز بام دهدشت0
2سه‌شنبه 22 مهر 99 س 17:00تهرانهندبال پرواز هوانیروز22 - 22هندبال کیمیا کاشت کردستان1
3جمعه 25 مهر 99 س 18:00کردستانهندبال کیمیا کاشت کردستان28 - 31هندبال زغالسنگ طبس0
4چهارشنبه 21 آبان 99 س 18:00کردستانهندبال کیمیا کاشت کردستان24 - 35هندبال سپاهان اصفهان0
5جمعه 23 آبان 99 س 13:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان27 - 21هندبال کیمیا کاشت کردستان0
6پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 15:00دهدشتفراز بام دهدشت26 - 16هندبال کیمیا کاشت کردستان0
7شنبه 22 آذر 99 س 13:00کردستانهندبال کیمیا کاشت کردستان27 - 27هندبال پرواز هوانیروز1
8دوشنبه 24 آذر 99 س 16:00طبسهندبال زغالسنگ طبس24 - 24هندبال کیمیا کاشت کردستان1
9سه‌شنبه 16 دی 99 س 14:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان31 - 21هندبال کیمیا کاشت کردستان0
10پنج‌شنبه 18 دی 99 س 12:00کردستانهندبال کیمیا کاشت کردستان32 - 35هندبال مس کرمان0
جمع کل امتیازات : 3