نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال زغالسنگ طبس در گروه دوم دور اول لیگ برتر هندبال در فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 20 مهر 99 س 19:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان20 - 21هندبال زغالسنگ طبس2
2سه‌شنبه 22 مهر 99 س 18:00طبسهندبال زغالسنگ طبس26 - 22فراز بام دهدشت2
3جمعه 25 مهر 99 س 18:00کردستانهندبال کیمیا کاشت کردستان28 - 31هندبال زغالسنگ طبس2
4چهارشنبه 21 آبان 99 س 16:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان33 - 31هندبال زغالسنگ طبس0
5جمعه 23 آبان 99 س 19:00تهرانهندبال پرواز هوانیروز19 - 26هندبال زغالسنگ طبس2
6پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 16:00طبسهندبال زغالسنگ طبس26 - 29هندبال سپاهان اصفهان0
7شنبه 22 آذر 99 س 16:00دهدشتفراز بام دهدشت25 - 16هندبال زغالسنگ طبس0
8دوشنبه 24 آذر 99 س 16:00طبسهندبال زغالسنگ طبس24 - 24هندبال کیمیا کاشت کردستان1
9سه‌شنبه 16 دی 99 س 17:00طبسهندبال زغالسنگ طبس23 - 28هندبال مس کرمان0
10پنج‌شنبه 18 دی 99 س 17:00طبسهندبال زغالسنگ طبس22 - 29هندبال پرواز هوانیروز0
جمع کل امتیازات : 9