نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال زغالسنگ طبس در گروه دوم دور اول لیگ برتر هندبال در فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 20 مهر 99 س 19:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان20 - 21هندبال زغالسنگ طبس2
2سه‌شنبه 22 مهر 99 س 18:00طبسهندبال زغالسنگ طبس26 - 22فراز بام دهدشت2
3جمعه 25 مهر 99 س 18:00کردستانهندبال کیمیا کاشت کردستان28 - 31هندبال زغالسنگ طبس2
جمع کل امتیازات : 6