نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال مس کرمان در گروه دوم دور اول لیگ برتر هندبال در فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 20 مهر 99 س 12:00تهرانهندبال پرواز هوانیروز24 - 31هندبال مس کرمان2
2سه‌شنبه 22 مهر 99 س 15:30سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان21 - 19هندبال سپاهان اصفهان2
3جمعه 25 مهر 99 س 15:30دهدشتفراز بام دهدشت22 - 24هندبال مس کرمان2
4چهارشنبه 21 آبان 99 س 16:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان33 - 31هندبال زغالسنگ طبس2
5جمعه 23 آبان 99 س 13:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان27 - 21هندبال کیمیا کاشت کردستان2
6پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 19:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان23 - 13هندبال پرواز هوانیروز2
7شنبه 22 آذر 99 س 13:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان24 - 31هندبال مس کرمان2
8دوشنبه 24 آذر 99 س 13:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان30 - 25فراز بام دهدشت2
9سه‌شنبه 16 دی 99 س 17:00طبسهندبال زغالسنگ طبس23 - 28هندبال مس کرمان2
10پنج‌شنبه 18 دی 99 س 12:00کردستانهندبال کیمیا کاشت کردستان32 - 35هندبال مس کرمان2
جمع کل امتیازات : 20