نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم فراز بام دهدشت در گروه دوم دور اول لیگ برتر هندبال در فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 20 مهر 99 س 17:00کردستانهندبال کیمیا کاشت کردستان20 - 29فراز بام دهدشت2
2سه‌شنبه 22 مهر 99 س 18:00طبسهندبال زغالسنگ طبس26 - 22فراز بام دهدشت0
3جمعه 25 مهر 99 س 15:30دهدشتفراز بام دهدشت22 - 24هندبال مس کرمان0
4چهارشنبه 21 آبان 99 س 13:00تهرانهندبال پرواز هوانیروز20 - 39فراز بام دهدشت2
5جمعه 23 آبان 99 س 15:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان31 - 22فراز بام دهدشت0
6پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 15:00دهدشتفراز بام دهدشت26 - 16هندبال کیمیا کاشت کردستان2
7شنبه 22 آذر 99 س 16:00دهدشتفراز بام دهدشت25 - 16هندبال زغالسنگ طبس2
8دوشنبه 24 آذر 99 س 13:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان30 - 25فراز بام دهدشت0
9سه‌شنبه 16 دی 99 س 12:00دهدشتفراز بام دهدشت28 - 18هندبال پرواز هوانیروز2
10پنج‌شنبه 18 دی 99 س 14:00دهدشتفراز بام دهدشت24 - 24هندبال سپاهان اصفهان1
جمع کل امتیازات : 11