نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال پاس همدان در گروه ب لیگ بسکتبال امیدهای کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز