نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم فراز بام دهدشت در گروه دوم دور اول لیگ برتر هندبال در فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 20 مهر 99 س 17:00کردستانهندبال کیمیا کاشت کردستان20 - 29فراز بام دهدشت2
2سه‌شنبه 22 مهر 99 س 18:00طبسهندبال زغالسنگ طبس26 - 22فراز بام دهدشت0
3جمعه 25 مهر 99 س 15:30دهدشتفراز بام دهدشت22 - 24هندبال مس کرمان0
4چهارشنبه 21 آبان 99 س 13:00تهرانهندبال پرواز هوانیروز20 - 39فراز بام دهدشت2
5جمعه 23 آبان 99 س 15:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان31 - 22فراز بام دهدشت0
جمع کل امتیازات : 4