نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم اتحاد کامیاران در گروه اول لیگ دسته یک کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1چهارشنبه 27 شهریور 98 س 17:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران - پرسپولیس گناوه0
2سه‌شنبه 2 مهر 98 س 15:30قزوینکاسپین قزوین - اتحاد کامیاران0
3سه‌شنبه 9 مهر 98 س 15:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران - شهید قندی یزد0
جمع کل امتیازات : 0