چهارشنبه 18 مرداد ماه 1396 ساعت 11:46

نظر شما در رابطه بازی مس و خونه به خونه؟

 • برد مس (76 رای)
    
  77.55٪
 • تساوی (13 رای)
    
  13.27٪
 • برد خونه به خونه (9 رای)
    
  9.18٪
تعداد کل آراء : 98
تاریخ اولین رای : 1396/05/18 ساعت 11:47:55
تاریخ آخرین رای : 1396/05/24 ساعت 12:34:05