شنبه 6 آذر ماه 1395 ساعت 09:32

نمره هواداران به بازیکنان مس در بازی با خونه به خونه

  • رضا حیدری (11 رای)
      
    9.48٪
  • علیرضا ابراهیمی (5 رای)
      
    4.31٪
  • حامد محمودی (5 رای)
      
    4.31٪
  • بهنام داداش وند (14 رای)
      
    12.07٪
  • وحید اسماعیل بیگی (7 رای)
      
    6.03٪
  • فرزاد حسین خانی (31 رای)
      
    26.72٪
  • محمد رضا زینال خیری (4 رای)
      
    3.45٪
  • سجاد اژدر (1 رای)
      
    0.86٪
  • احسان پورشیخعلی (3 رای)
      
    2.59٪
  • حسین تهامی (16 رای)
      
    13.79٪
  • محسن دلیر (3 رای)
      
    2.59٪
  • فرهاد سالاری (13 رای)
      
    11.21٪
  • میلاد پورصف شکن (3 رای)
      
    2.59٪
تعداد کل آراء : 116
تاریخ اولین رای : 1395/09/06 ساعت 09:35:21
تاریخ آخرین رای : 1395/09/13 ساعت 08:36:48