شنبه 6 آذر ماه 1395 ساعت 09:32

نمره هواداران به بازیکنان مس در بازی با خونه به خونه

 • رضا حیدری (11 رای)
    
  9.48٪
 • علیرضا ابراهیمی (5 رای)
    
  4.31٪
 • حامد محمودی (5 رای)
    
  4.31٪
 • بهنام داداش وند (14 رای)
    
  12.07٪
 • وحید اسماعیل بیگی (7 رای)
    
  6.03٪
 • فرزاد حسین خانی (31 رای)
    
  26.72٪
 • محمد رضا زینال خیری (4 رای)
    
  3.45٪
 • سجاد اژدر (1 رای)
    
  0.86٪
 • احسان پورشیخعلی (3 رای)
    
  2.59٪
 • حسین تهامی (16 رای)
    
  13.79٪
 • محسن دلیر (3 رای)
    
  2.59٪
 • فرهاد سالاری (13 رای)
    
  11.21٪
 • میلاد پورصف شکن (3 رای)
    
  2.59٪
تعداد کل آراء : 116
تاریخ اولین رای : 1395/09/06 ساعت 09:35:21
تاریخ آخرین رای : 1395/09/13 ساعت 08:36:48