دوشنبه 24 آبان ماه 1395 ساعت 11:27

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با سپیدرود

 • رضا حیدری (15 رای)
    
  7.5٪
 • بهنام داداش وند (37 رای)
    
  18.5٪
 • علیرضا ابراهیمی (11 رای)
    
  5.5٪
 • فرزاد حسین خانی (16 رای)
    
 • وحید اسماعیل بیگی (3 رای)
    
  1.5٪
 • محمد رضا زینال خیری (12 رای)
    
 • علیرضا قاسمی (5 رای)
    
  2.5٪
 • حسین تهامی (11 رای)
    
  5.5٪
 • میلاد محمدی (6 رای)
    
 • میلاد پورصف شکن (13 رای)
    
  6.5٪
 • احسان پورشیخعلی (4 رای)
    
 • مهدی تیکدری (36 رای)
    
  18٪
 • سجاد اژدر (5 رای)
    
  2.5٪
 • مصطفی مظهری (26 رای)
    
  13٪
تعداد کل آراء : 200
تاریخ اولین رای : 1395/08/24 ساعت 11:32:48
تاریخ آخرین رای : 1395/09/06 ساعت 07:55:55