دوشنبه 2 آبان ماه 1401 ساعت 09:52

پیش بینی شما از دیدار پرسپولیس و مس کرمان

 • پیروزی پرسپولیس (147 رای)
    
  66.52٪
 • تساوی (18 رای)
    
  8.14٪
 • پیروزی مس (56 رای)
    
  25.34٪
تعداد کل آراء : 221
تاریخ اولین رای : 1401/08/02 ساعت 09:54:31
تاریخ آخرین رای : 1401/10/10 ساعت 07:11:28