دوشنبه 18 مهر ماه 1401 ساعت 11:18

نظر شما در رابطه با بازی آلومینیوم اراک و مس کرمان

 • برد آلومینیوم (48 رای)
    
  54.55٪
 • تساوی (6 رای)
    
  6.82٪
 • برد مس (34 رای)
    
  38.64٪
تعداد کل آراء : 88
تاریخ اولین رای : 1401/07/18 ساعت 11:42:59
تاریخ آخرین رای : 1401/07/26 ساعت 10:47:19