سه‌شنبه 25 مرداد ماه 1401 ساعت 09:41

نظر شما در رابطه با نتیجه بازی مس کرمان و پیکان

 • برد مس کرمان (129 رای)
    
  75.88٪
 • تساوی (23 رای)
    
  13.53٪
 • برد پیکان (18 رای)
    
  10.59٪
تعداد کل آراء : 170
تاریخ اولین رای : 1401/05/25 ساعت 09:48:35
تاریخ آخرین رای : 1401/05/30 ساعت 11:39:22