دوشنبه 7 تیر ماه 1400 ساعت 11:44

پیش بینی شما از رتبه پایان فصل مس کرمان

 • اول و دوم (186 رای)
    
  53.91٪
 • سوم تا ششم (119 رای)
    
  34.49٪
 • ششم به بعد (40 رای)
    
  11.59٪
تعداد کل آراء : 345
تاریخ اولین رای : 1400/04/07 ساعت 12:18:25
تاریخ آخرین رای : 1400/04/20 ساعت 10:31:41