شنبه 29 خرداد ماه 1400 ساعت 19:25

از عملکرد هندبال مس در آسیا راضی بودید؟!

  • بلی (134 رای)
      
    75.28٪
  • خیر (44 رای)
      
    24.72٪
تعداد کل آراء : 178
تاریخ اولین رای : 1400/03/29 ساعت 19:32:26
تاریخ آخرین رای : 1400/04/20 ساعت 19:24:57