پنج‌شنبه 13 خرداد ماه 1400 ساعت 17:36

مهمترین بازی پیش روی مس کرمان تا پایان فصل را کدام مسابقه می دانید؟!

 • آرمان گهر - مس (18 رای)
    
  7.73٪
 • مس کرمان - بادران (90 رای)
    
  38.63٪
 • ملوان - مس کرمان (5 رای)
    
  2.15٪
 • مس کرمان - رایکا (2 رای)
    
  0.86٪
 • خیبر - مس کرمان (17 رای)
    
  7.3٪
 • مس کرمان - هوادار (79 رای)
    
  33.91٪
 • استقلال خوزستان - مس کرمان (22 رای)
    
  9.44٪
تعداد کل آراء : 233
تاریخ اولین رای : 1400/03/13 ساعت 17:52:23
تاریخ آخرین رای : 1400/03/23 ساعت 11:01:13