یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 13:07

از داوری های صورت گرفته برای مس کرمان در این فصل از رقابت ها رضایت دارید؟!

  • بله (74 رای)
      
    26.24٪
  • خیر (208 رای)
      
    73.76٪
تعداد کل آراء : 282
تاریخ اولین رای : 1400/02/26 ساعت 13:09:24
تاریخ آخرین رای : 1400/03/12 ساعت 10:23:25