پنج‌شنبه 19 فروردین ماه 1400 ساعت 14:01

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با شاهین

 • سجاد بیرانوند (66 رای)
    
  43.14٪
 • حسین حیدری (7 رای)
    
  4.58٪
 • آرمان اکوان (6 رای)
    
  3.92٪
 • امیر طاهر (9 رای)
    
  5.88٪
 • وحید اسماعیل بیگی (3 رای)
    
  1.96٪
 • حمید طاهری فرد (4 رای)
    
  2.61٪
 • محمد علینژاد (1 رای)
    
  0.65٪
 • حمید گلزاری (14 رای)
    
  9.15٪
 • پیمان میری (8 رای)
    
  5.23٪
 • محمد علی صفیا (1 رای)
    
  0.65٪
 • بابا محمدی (22 رای)
    
  14.38٪
 • رحیم آلبوغبیش (1 رای)
    
  0.65٪
 • علیرضا ارجمندیان (0 رای)
   
 • میلاد غریبی (3 رای)
    
  1.96٪
 • بهرام رشیدفرخی (8 رای)
    
  5.23٪
 • پیام ملکیان (0 رای)
   
تعداد کل آراء : 153
تاریخ اولین رای : 1400/01/19 ساعت 14:04:53
تاریخ آخرین رای : 1400/01/23 ساعت 09:08:41