سه‌شنبه 16 دی ماه 1399 ساعت 13:01

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با قشقایی

 • سجاد بیرانوند (18 رای)
    
  9.94٪
 • آرمان اکوان (5 رای)
    
  2.76٪
 • علی تهامی (34 رای)
    
  18.78٪
 • امیر طاهر (6 رای)
    
  3.31٪
 • محمدرضا پورمحمد (48 رای)
    
  26.52٪
 • ماهان رحمانی (5 رای)
    
  2.76٪
 • حمید طاهری فرد (3 رای)
    
  1.66٪
 • محمد علی صفیا (2 رای)
    
  1.1٪
 • پیمان میری (18 رای)
    
  9.94٪
 • پیام ملکیان (10 رای)
    
  5.52٪
 • بهرام رشیدفرخی (7 رای)
    
  3.87٪
 • وحید اسماعیل بیگی (1 رای)
    
  0.55٪
 • بابا محمدی (3 رای)
    
  1.66٪
 • حسین خسروی (19 رای)
    
  10.5٪
 • جواد جلالی (2 رای)
    
  1.1٪
تعداد کل آراء : 181
تاریخ اولین رای : 1399/10/16 ساعت 13:06:38
تاریخ آخرین رای : 1399/10/21 ساعت 13:14:07