چهارشنبه 3 دی ماه 1399 ساعت 18:08

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با خوشه طلایی

 • سجاد بیرانوند (11 رای)
    
  10.09٪
 • حسین حیدری (9 رای)
    
  8.26٪
 • محمدرضا پورمحمد (6 رای)
    
  5.5٪
 • میلاد غریبی (7 رای)
    
  6.42٪
 • بابا محمدی (5 رای)
    
  4.59٪
 • پیمان میری (12 رای)
    
  11.01٪
 • آرمان اکوان (2 رای)
    
  1.83٪
 • محمود شفیعی (18 رای)
    
  16.51٪
 • امیر طاهر (15 رای)
    
  13.76٪
 • وحید اسماعیل بیگی (9 رای)
    
  8.26٪
 • حمید طاهری فرد (3 رای)
    
  2.75٪
 • ماهان رحمانی (5 رای)
    
  4.59٪
 • محمد علی صفیا (1 رای)
    
  0.92٪
 • بهرام رشیدفرخی (2 رای)
    
  1.83٪
 • پیام ملکیان (4 رای)
    
  3.67٪
تعداد کل آراء : 109
تاریخ اولین رای : 1399/10/03 ساعت 18:13:07
تاریخ آخرین رای : 1399/10/07 ساعت 17:05:38