دوشنبه 1 دی ماه 1399 ساعت 11:16

نظر شما در رابطه با بازی خوشه طلایی و مس

 • برد مس (24 رای)
    
  55.81٪
 • تساوی (14 رای)
    
  32.56٪
 • برد خوشه طلایی (5 رای)
    
  11.63٪
تعداد کل آراء : 43
تاریخ اولین رای : 1399/10/01 ساعت 11:19:29
تاریخ آخرین رای : 1399/10/03 ساعت 16:31:34