دوشنبه 6 مرداد ماه 1399 ساعت 22:40

امتیاز هواداران مس کرمان به بازیکنان تیم در بازی با سپیدرود

 • داوود نوشی صوفیانی (19 رای)
    
  7.98٪
 • جلال عبدی (3 رای)
    
  1.26٪
 • میثم تهی دست (57 رای)
    
  23.95٪
 • مجتبی مقتدایی (17 رای)
    
  7.14٪
 • مهرداد قنبری (16 رای)
    
  6.72٪
 • مهران امیری (4 رای)
    
  1.68٪
 • امین جهان کهن (9 رای)
    
  3.78٪
 • ابوذر صفرزاده (5 رای)
    
  2.1٪
 • حسین شنانی (16 رای)
    
  6.72٪
 • مهدی عسگری (17 رای)
    
  7.14٪
 • شروین بزرگ (14 رای)
    
  5.88٪
 • رضا صدری (3 رای)
    
  1.26٪
 • یاسر فیضی (29 رای)
    
  12.18٪
 • بهرام رشیدفرخی (17 رای)
    
  7.14٪
 • حسین حیدری (12 رای)
    
  5.04٪
تعداد کل آراء : 238
تاریخ اولین رای : 1399/05/06 ساعت 22:45:24
تاریخ آخرین رای : 1399/05/14 ساعت 13:14:58