پنج‌شنبه 12 تیر ماه 1399 ساعت 13:33

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با مس رفسنجان

 • داوود نوشی صوفیانی (8 رای)
    
  7.69٪
 • جلال عبدی (9 رای)
    
  8.65٪
 • علی آرتا (23 رای)
    
  22.12٪
 • مهرداد قنبری (5 رای)
    
  4.81٪
 • مجتبی مقتدایی (5 رای)
    
  4.81٪
 • مهران امیری (3 رای)
    
  2.88٪
 • امین جهان کهن (4 رای)
    
  3.85٪
 • حمید عسگری (8 رای)
    
  7.69٪
 • ابوذر صفرزاده (3 رای)
    
  2.88٪
 • یاسر فیضی (8 رای)
    
  7.69٪
 • شروین بزرگ (6 رای)
    
  5.77٪
 • بهرام رشیدفرخی (5 رای)
    
  4.81٪
 • رضا صدری (8 رای)
    
  7.69٪
 • حسین شنانی (9 رای)
    
  8.65٪
تعداد کل آراء : 104
تاریخ اولین رای : 1399/04/12 ساعت 16:03:56
تاریخ آخرین رای : 1399/04/18 ساعت 13:42:00