دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 ساعت 11:27

نظر شما در رابطه با بازی خوشه طلایی و مس

 • برد خوشه طلایی (18 رای)
    
  15.65٪
 • تساوی (15 رای)
    
  13.04٪
 • برد مس (82 رای)
    
  71.3٪
تعداد کل آراء : 115
تاریخ اولین رای : 1398/11/21 ساعت 12:02:09
تاریخ آخرین رای : 1398/11/27 ساعت 11:23:33