دوشنبه 30 دی ماه 1398 ساعت 10:34

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر

 • داوود نوشی صوفیانی (6 رای)
    
  4.35٪
 • میثم تهی دست (2 رای)
    
  1.45٪
 • جسین حیدری (14 رای)
    
  10.14٪
 • امیر طاهر (7 رای)
    
  5.07٪
 • مجتبی مقتدایی (1 رای)
    
  0.72٪
 • مهران امیری (3 رای)
    
  2.17٪
 • مهرداد قنبری (4 رای)
    
  2.9٪
 • حمید عسگری (3 رای)
    
  2.17٪
 • امین جهان کهن (2 رای)
    
  1.45٪
 • حسین شنانی (56 رای)
    
  40.58٪
 • شروین بزرگ (5 رای)
    
  3.62٪
 • ابوذر صفرزاده (9 رای)
    
  6.52٪
 • یاسر فیضی (14 رای)
    
  10.14٪
 • بهرام رشیدفرخی (12 رای)
    
  8.7٪
تعداد کل آراء : 138
تاریخ اولین رای : 1398/10/30 ساعت 12:00:13
تاریخ آخرین رای : 1398/11/08 ساعت 15:00:06