چهارشنبه 25 دی ماه 1398 ساعت 09:39

نظر شما در رابطه با بازی مس و آرمان گهر

 • برد مس (45 رای)
    
  68.18٪
 • تساوی (3 رای)
    
  4.55٪
 • برد آرمان گهر (18 رای)
    
  27.27٪
تعداد کل آراء : 66
تاریخ اولین رای : 1398/10/25 ساعت 09:40:37
تاریخ آخرین رای : 1398/10/30 ساعت 11:29:31