یکشنبه 17 آذر ماه 1398 ساعت 13:39

نظر شما در رابطه با بازی مس و شهرداری تبریز

 • پیروزی مس (118 رای)
    
  91.47٪
 • تساوی (2 رای)
    
  1.55٪
 • پیروزی شهرداری (9 رای)
    
  6.98٪
تعداد کل آراء : 129
تاریخ اولین رای : 1398/09/17 ساعت 13:40:19
تاریخ آخرین رای : 1398/09/30 ساعت 00:22:58