سه‌شنبه 16 مهر ماه 1398 ساعت 13:47

امتیاز هواداران مس به بازیکنان مس در بازی با خوشه طلایی

 • داوود نوشی صوفیانی (9 رای)
    
  8.33٪
 • میثم تهی دست (4 رای)
    
  3.7٪
 • حسین حیدری (6 رای)
    
  5.56٪
 • امیر طاهر (17 رای)
    
  15.74٪
 • مجتبی مقتدایی (6 رای)
    
  5.56٪
 • پوریا غلامی (3 رای)
    
  2.78٪
 • ارشیا عباسی (7 رای)
    
  6.48٪
 • مهران امیری (6 رای)
    
  5.56٪
 • مهرداد قنبری (4 رای)
    
  3.7٪
 • شروین بزرگ (17 رای)
    
  15.74٪
 • حسین شنانی (14 رای)
    
  12.96٪
 • یاسر فیضی (6 رای)
    
  5.56٪
 • بهرام رشیدفرخی (7 رای)
    
  6.48٪
 • محمدرضا نقدی پور (2 رای)
    
  1.85٪
تعداد کل آراء : 108
تاریخ اولین رای : 1398/07/16 ساعت 13:50:51
تاریخ آخرین رای : 1398/07/27 ساعت 12:17:47