یکشنبه 19 اسفند ماه 1397 ساعت 08:16

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و مس رفسنجان؟!

 • پیروزی مس کرمان (117 رای)
    
  80.69٪
 • تساوی (10 رای)
    
  6.9٪
 • پیروزی مس رفسنجان (18 رای)
    
  12.41٪
تعداد کل آراء : 145
تاریخ اولین رای : 1397/12/19 ساعت 08:17:34
تاریخ آخرین رای : 1397/12/27 ساعت 23:17:02