شنبه 22 دی ماه 1397 ساعت 13:08

نظر شما در رابطه با بازی مس و گل گهر سیرجان؟!

 • پیروزی مس (106 رای)
    
  74.13٪
 • تساوی (9 رای)
    
  6.29٪
 • پیروزی گل گهر (28 رای)
    
  19.58٪
تعداد کل آراء : 143
تاریخ اولین رای : 1397/10/22 ساعت 13:11:25
تاریخ آخرین رای : 1397/10/29 ساعت 09:48:39