دوشنبه 17 دی ماه 1397 ساعت 11:47

نظر شما در رابطه با بازی شهرداری ماهشهر و مس

 • برد شهرداری ماهشهر (4 رای)
    
  5.48٪
 • تساوی (18 رای)
    
  24.66٪
 • بر مس (51 رای)
    
  69.86٪
تعداد کل آراء : 73
تاریخ اولین رای : 1397/10/17 ساعت 11:47:55
تاریخ آخرین رای : 1397/10/22 ساعت 13:07:21