چهارشنبه 7 آذر ماه 1397 ساعت 12:06

پیش بینی شما از جایگاه مس در پایان نیم فصل؟!

 • اول تا دوم (110 رای)
    
  63.58٪
 • سوم تا چهارم (47 رای)
    
  27.17٪
 • پنجم به بعد (16 رای)
    
  9.25٪
تعداد کل آراء : 173
تاریخ اولین رای : 1397/09/07 ساعت 12:08:51
تاریخ آخرین رای : 1397/09/19 ساعت 11:53:43