چهارشنبه 16 آبان ماه 1397 ساعت 13:49

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با مس رفسنجان

 • مهدی اسلامی (42 رای)
    
  42٪
 • میلاد باقری (2 رای)
    
 • عیسی پرتو (3 رای)
    
 • احسان جودکی (0 رای)
   
 • وحید اسماعیل‌بیگی (1 رای)
    
 • فرزاد حسین خانی (10 رای)
    
  10٪
 • رضا ستاری (3 رای)
    
 • امین جهان کهن (0 رای)
   
 • مهدی تیکدری (14 رای)
    
  14٪
 • شروین بزرگ (0 رای)
   
 • مهرداد قنبری (2 رای)
    
 • حمید کاظمی (20 رای)
    
  20٪
 • حامد محمودی (1 رای)
    
 • حسین حیدری (2 رای)
    
تعداد کل آراء : 100
تاریخ اولین رای : 1397/08/16 ساعت 13:52:10
تاریخ آخرین رای : 1397/08/21 ساعت 10:26:16