شنبه 14 مهر ماه 1397 ساعت 11:24

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با سیراف کنگان

 • آرمان شهدادنژاد (9 رای)
    
  4.95٪
 • حسین حیدری (3 رای)
    
  1.65٪
 • میلاد باقری (2 رای)
    
  1.1٪
 • علیرضا آرتا (27 رای)
    
  14.84٪
 • وحید اسماعیل‌بیگی (4 رای)
    
  2.2٪
 • محمدرضا خرسندنیا (4 رای)
    
  2.2٪
 • احسان جودکی (2 رای)
    
  1.1٪
 • رضا ستاری (4 رای)
    
  2.2٪
 • امیر زلیکانی (4 رای)
    
  2.2٪
 • حمید کاظمی (24 رای)
    
  13.19٪
 • شروین بزرگ (29 رای)
    
  15.93٪
 • مهدی اسلامی (4 رای)
    
  2.2٪
 • امیرحسین صالحی‌منش (60 رای)
    
  32.97٪
 • میلاد محمدی (6 رای)
    
  3.3٪
تعداد کل آراء : 182
تاریخ اولین رای : 1397/07/14 ساعت 11:27:19
تاریخ آخرین رای : 1397/07/21 ساعت 12:59:20