شنبه 17 شهریور ماه 1397 ساعت 12:37

امتیاز هواداران مس به بازیکنان این تیم در بازی با اکسین

 • مهدی اسلامی (30 رای)
    
  16.13٪
 • حامد محمودی (30 رای)
    
  16.13٪
 • عیسی پرتو (8 رای)
    
  4.3٪
 • وحید اسماعیل‌بیگی (12 رای)
    
  6.45٪
 • احسان جودکی (0 رای)
   
 • فرزاد حسین خانی (22 رای)
    
  11.83٪
 • امین جهان کهن (12 رای)
    
  6.45٪
 • محمدرضا خرسندنیا (5 رای)
    
  2.69٪
 • محمدرضا پورمحمد (2 رای)
    
  1.08٪
 • مهدی تیکدری (45 رای)
    
  24.19٪
 • سجاد حیدری (6 رای)
    
  3.23٪
 • مهرداد قنبری (2 رای)
    
  1.08٪
 • حمید کاظمی (2 رای)
    
  1.08٪
 • رضا ستاری (10 رای)
    
  5.38٪
تعداد کل آراء : 186
تاریخ اولین رای : 1397/06/17 ساعت 12:41:45
تاریخ آخرین رای : 1397/06/28 ساعت 15:23:40