شنبه 17 شهریور ماه 1397 ساعت 12:37

امتیاز هواداران مس به بازیکنان این تیم در بازی با اکسین

 • مهدی اسلامی (32 رای)
    
  15.61٪
 • حامد محمودی (31 رای)
    
  15.12٪
 • عیسی پرتو (9 رای)
    
  4.39٪
 • وحید اسماعیل‌بیگی (15 رای)
    
  7.32٪
 • احسان جودکی (0 رای)
   
 • فرزاد حسین خانی (22 رای)
    
  10.73٪
 • امین جهان کهن (12 رای)
    
  5.85٪
 • محمدرضا خرسندنیا (5 رای)
    
  2.44٪
 • محمدرضا پورمحمد (2 رای)
    
  0.98٪
 • مهدی تیکدری (53 رای)
    
  25.85٪
 • سجاد حیدری (7 رای)
    
  3.41٪
 • مهرداد قنبری (2 رای)
    
  0.98٪
 • حمید کاظمی (2 رای)
    
  0.98٪
 • رضا ستاری (13 رای)
    
  6.34٪
تعداد کل آراء : 205
تاریخ اولین رای : 1397/06/17 ساعت 12:41:45
تاریخ آخرین رای : 1397/07/01 ساعت 09:15:28