دوشنبه 22 مرداد ماه 1397 ساعت 11:29

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با شهرداری ماهشهر

 • آرمان شهدادنژاد (18 رای)
    
  12.24٪
 • حامد محمودی (18 رای)
    
  12.24٪
 • عیسی پرتو (5 رای)
    
  3.4٪
 • حسین حیدری (3 رای)
    
  2.04٪
 • امیر حسین عسگری (2 رای)
    
  1.36٪
 • فرزاد حسین خانی (23 رای)
    
  15.65٪
 • امین جهان کهن (1 رای)
    
  0.68٪
 • مهدی تیکدری (53 رای)
    
  36.05٪
 • سجاد حیدری (7 رای)
    
  4.76٪
 • محمدرضا پورمحمد (3 رای)
    
  2.04٪
 • شروین بزرگ (5 رای)
    
  3.4٪
 • مهرداد قنبری (2 رای)
    
  1.36٪
 • امیر زلیکانی (3 رای)
    
  2.04٪
 • میلاد باقری (4 رای)
    
  2.72٪
تعداد کل آراء : 147
تاریخ اولین رای : 1397/05/22 ساعت 11:34:08
تاریخ آخرین رای : 1397/05/30 ساعت 11:42:43