چهارشنبه 29 فروردین ماه 1397 ساعت 14:25

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با سپاسی

 • حمید عرفانی (7 رای)
    
  5.74٪
 • احمد آهی (2 رای)
    
  1.64٪
 • میلاد باقری (2 رای)
    
  1.64٪
 • نعمت بخشی‌پور (1 رای)
    
  0.82٪
 • محمد خلیلی (5 رای)
    
  4.1٪
 • فرزاد حسین خانی (35 رای)
    
  28.69٪
 • علیرضا علیزاده (2 رای)
    
  1.64٪
 • کیانوش میرزایی (4 رای)
    
  3.28٪
 • شاهرخ علام‌رضاپور (24 رای)
    
  19.67٪
 • احمد حسن زاده (6 رای)
    
  4.92٪
 • مقداد اکبرخواه (8 رای)
    
  6.56٪
 • رامتین سلیمان زاده (0 رای)
   
 • حسین حیدری (3 رای)
    
  2.46٪
 • یاسر فیضی (23 رای)
    
  18.85٪
تعداد کل آراء : 122
تاریخ اولین رای : 1397/01/29 ساعت 14:38:09
تاریخ آخرین رای : 1397/02/08 ساعت 12:00:12