یکشنبه 19 فروردین ماه 1397 ساعت 13:21

پیش بینی شما از بازی مس و بادران؟!

  • برد مس (32 رای)
      
    65.31٪
  • تساوی (9 رای)
      
    18.37٪
  • برد بادران (8 رای)
      
    16.33٪
تعداد کل آراء : 49
تاریخ اولین رای : 1397/01/19 ساعت 13:24:51
تاریخ آخرین رای : 1397/01/24 ساعت 09:45:56