دوشنبه 13 آذر ماه 1396 ساعت 13:51

نظر شما در رابطه با بازی مس و ایرانجوان بوشهر؟

 • برد مس (71 رای)
    
  84.52٪
 • تساوی (4 رای)
    
  4.76٪
 • برد ایرانجوان (9 رای)
    
  10.71٪
تعداد کل آراء : 84
تاریخ اولین رای : 1396/09/13 ساعت 13:54:02
تاریخ آخرین رای : 1396/09/19 ساعت 17:30:22