دوشنبه 1 آبان ماه 1396 ساعت 11:01

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با مس رفسنجان

 • حمید عرفانی (13 رای)
    
  10.66٪
 • فرهاد سالاری (14 رای)
    
  11.48٪
 • رامتین سلیمان زاده (8 رای)
    
  6.56٪
 • میلاد باقری (2 رای)
    
  1.64٪
 • نعمت بخشی پور (7 رای)
    
  5.74٪
 • محمد علیزاده (2 رای)
    
  1.64٪
 • علیرضا علیزاده (3 رای)
    
  2.46٪
 • مهدی تیکدری (21 رای)
    
  17.21٪
 • کیانوش میرزایی (8 رای)
    
  6.56٪
 • شاهرخ غلامرضاپور (5 رای)
    
  4.1٪
 • سجاد فیضی (24 رای)
    
  19.67٪
 • محمد خلیلی (4 رای)
    
  3.28٪
 • امین کاظمیان (6 رای)
    
  4.92٪
 • مقداد اکبرخواه (5 رای)
    
  4.1٪
تعداد کل آراء : 122
تاریخ اولین رای : 1396/08/01 ساعت 11:47:45
تاریخ آخرین رای : 1396/08/11 ساعت 22:06:29