نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
انتخاب هفته :
هفته‌ی دهم گروه ب لیگ بسکتبال امیدهای کشور (فصل 1396-1397)
جمعه 15 دی ماه 96زمان بازی
بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر20 - 0بسکتبال مس کرمان16:00
بسکتبال نفت امیدیه90 - 80بسکتبال پتروشیمی بندر امام16:00
بسکتبال آدمیس میناب60 - 50ملی حفاری اهواز16:00